Tarieven

Stoffelen advocatuur verricht haar werkzaamheden op basis van een uurtarief. Kantoorkosten worden niet apart in rekening gebracht, maar zijn verdisconteerd in het uurtarief. Het uurtarief kan worden verhoogd bij spoedkwesties of omvangrijke zaken. Voor cliënten met een beperkte beurs kan het uurtarief worden verlaagd. Afhankelijk van de zaak kan ook een vast bedrag worden afgesproken (fixed fee). No cure no pay is evenwel verboden voor de advocatuur. Voor incassozaken gelden andere tarieven, in overleg nader te bepalen.

Er wordt gewerkt met voorschotten indien daartoe aanleiding is.

Overige kosten
Los van het uurtarief worden andere kosten van uw zaak aan u doorbelast. Het gaat dan met name om de kosten die het gerecht in rekening brengt om uw geschil in behandeling te nemen (griffierechten) en kosten die de deurwaarder voor u maakt.

Gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging
Stoffelen advocatuur behandelt geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging.

Rechtsbijstandverzekering
Indien u bent verzekerd voor rechtsbijstand, dan mag u op kosten van de verzekeraar zelf een advocaat kiezen. Stoffelen advocatuur kan u dan verder helpen op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Second opinion rechtsbijstandverzekering
Indien u van mening bent dat uw huidige rechtsbijstandverlener van uw rechtsbijstandverzekering uw belangen niet goed behartigt, dan kunt u bij Stoffelen advocatuur terecht om haar daarover een standpunt te laten innemen. Vaak worden de kosten daarvan vergoed door de rechtsbijstandsverzekeraar.