Tarieven

Standaard uurtarief
Bedrijven: € 200,00 excl. BTW.
Particulieren: € 150,00 excl. BTW.

Kantoorkosten worden niet apart in rekening gebracht, maar zijn verdisconteerd in het uurtarief. Het uurtarief kan worden verhoogd bij spoedkwesties of omvangrijke zaken. Voor cliënten met een beperkte beurs kan het uurtarief worden verlaagd. Afhankelijk van de zaak kan ook een vast bedrag worden afgesproken (fixed fee). No cure no pay is evenwel verboden voor de advocatuur. Voor incassozaken gelden andere tarieven, in overleg nader te bepalen.

Er wordt gewerkt met voorschotten.

Overige kosten
Los van het uurtarief worden andere kosten van uw zaak aan u doorbelast. Het gaat dan met name om de kosten die het gerecht in rekening brengt om uw geschil in behandeling te nemen (griffierechten) en kosten die de deurwaarder voor u maakt.

Gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging
Indien een particulier over een gering inkomen beschikt, dan kunnen de advocaatkosten deels door de overheid worden betaald. U moet dan nog wel een eigen bijdrage betalen die varieert van € 80,00 tot € 798,00. Zie voor meer informatie www.rechtsbijstand.nl. Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt, wordt tevens het door u te betalen griffierecht gereduceerd (kosten die de rechtbank in rekening brengt om uw zaak te behandelen). Ook zal de deurwaarder veelal/nagenoeg kosteloos zijn. Alleen een advocaat kan voor u een toevoeging aanvragen.

Rechtsbijstandverzekering
Indien u bent verzekerd voor rechtsbijstand, dan mag u op kosten van de verzekeraar zelf een advocaat kiezen. Stoffelen advocatuur kan u dan verder helpen op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Second opinion rechtsbijstandverzekering
Indien u van mening bent dat uw huidige rechtsbijstandverlener van uw rechtsbijstandverzekering uw belangen niet goed behartigt, dan kunt u bij Stoffelen advocatuur terecht om haar daarover een standpunt te laten innemen. Vaak worden de kosten daarvan vergoed door de rechtsbijstandsverzekeraar.