Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website www.stoffelenadvocatuur.nl van Stoffelen advocatuur. Stoffelen advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor Stoffelen advocatuur is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Stoffelen advocatuur zal uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan op welke wijze en voor welke doeleinden Stoffelen advocatuur uw persoonsgegevens verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Uw persoonsgegevens
Stoffelen advocatuur zal uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan is aangegeven in deze privacyverklaring of hiermee verenigbaar is. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren verplicht.

Op de website van Stoffelen advocatuur kunt u via het contactformulier contact met Stoffelen advocatuur opnemen. Hiervoor dient u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Naar aanleiding van uw contactverzoek zal contact met u worden opgenomen.

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Tenzij de verwerking ook op een andere grondslag is gebaseerd, zal Stoffelen advocatuur deze verwerking stopzetten. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Cookies
Stoffelen advocatuur maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard en die worden uitgelezen door een browser. Stoffelen advocatuur maakt gebruik van cookies om de website te laten functioneren en om de effectiviteit van haar website te analyseren.

Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Bij de op de website van Stoffelen advocatuur geplaatste artikelen en blogs maakt Stoffelen advocatuur  hiervan gebruik, bijvoorbeeld door knoppen die gebruik maken van een cookie om te onthouden dat u ingelogd bent. Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten. Stoffelen advocatuur maakt hiervoor gebruik van Google Analytics-cookies. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. Zo heeft Stoffelen advocatuur een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zal zij uw persoonsgegevens niet met Google delen voor andere doeleinden en zal zij het laatste gedeelte van uw IP-adres maskeren.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. In dat geval kan Stoffelen advocatuur niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van haar website op een juiste manier werken.

Uw rechten
Omdat Stoffelen advocatuur persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u het recht om Stoffelen advocatuur te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoffelen advocatuur te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt Stoffelen advocatuur ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Hierover wordt u ook binnen één maand geïnformeerd. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Stoffelen advocatuur anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen
Stoffelen advocatuur zal uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stoffelen advocatuur of indien Stoffelen advocatuur uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Overige
Stoffelen advocatuur kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De laatste update dateert van april 2019. Stoffelen advocatuur zal uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.

Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoffelen advocatuur kunt u contact opnemen via sylvia@stoffelenadvocatuur.nl.

De contactgegevens van Stoffelen advocatuur vindt u onder aan deze webpagina en op https://www.stoffelenadvocatuur.nl/contact/.