Contracten- en ondernemingsrecht

Zowel bedrijven als particulieren maken dagelijks afspraken, zowel mondeling als schriftelijk. Wederkerige afspraken worden overeenkomsten of contracten (het zijn synoniemen) genoemd. Denk aan koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, raamovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, Service Level Agreements of algemene (leverings)voorwaarden overeenkomsten.

Communicatiefouten zijn, hoe menselijk ook, snel gemaakt. Vooraf, tijdens en na het sluiten van overeenkomsten kunnen meningsverschillen ontstaan, vaak zodanig dat (juridische) interventie nodig is. Wat kun je doen als iemand zich niet aan de afspraken houdt (lees: wanprestatie pleegt)? Kun je vooraf bepaalde aansprakelijkheden of schades uitsluiten? Wat moet je doen met onredelijke voorwaarden? Zijn de voorwaarden op de juiste wijze ter hand gesteld? Hoe moet een schriftelijke overeenkomst worden uitgelegd? Is er sprake van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden bij te maken of gemaakte afspraken? Moeten afspraken worden herzien? Vaak is een taalkundige uitleg van gemaakte afspraken (schriftelijk of niet) onvoldoende, maar moet ook worden beoordeeld (en al dan niet bewezen) welke betekenis partijen aan de afspraken gaven en wat zij over en weer van elkaar mochten verwachten. En daarvoor zijn altijd de omstandigheden van het geval beslissend, want geen geval is gelijk.

Stoffelen advocatuur kan diverse contracten voor u opstellen, rekening houdend met de specifieke feiten en omstandigheden van uw geval. Zo maakt en controleert zij algemene voorwaarden, nu het daarbij gaat om een kostbaar middel om mogelijke aansprakelijkheden te verminderen of een sterkere positie bij te rechter te creëren.  Ook wordt zij regelmatig door ondernemers  benaderd om ‘even te sparren’. Ondernemers willen vaak graag een snelle second opinion op eigen inschatting of een advies zonder dat daar ellenlange (wetenschappelijke) onderbouwingen aan ten grondslag liggen. Tot slot adviseert en procedeert zij regelmatig over geschillen die zijn ontstaan uit verschillende contracten.