Aansprakelijkheid en schade

Stoffelen advocatuur adviseert met betrekking tot aansprakelijkheden op diverse rechtsgebieden. Het gaat daarbij vaak om schade, een juridisch begrip dat ziet op geleden verlies of gederfde winst. De zaak moet goed worden geduid, want niet elk nadeel betreft in de juridische context schade.

Er zijn verschillende aansprakelijkheden, denk aan bedrijfsaansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor ondergeschikten), bestuurdersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en non-conformiteit, verkeersaansprakelijkheid en algemene aansprakelijkheden. Het gaat daarbij om persoonlijke en risicoaansprakelijkheden. Bij dat laatste moet gedacht worden aan uw huisdier die schade veroorzaakt of u als ouder die risicoaansprakelijk kan zijn voor uw minderjarige kinderen, of een werkgever die voor fouten van zijn werknemer kan opdraaien. Deze vorm van aansprakelijkheid is niet gebaseerd op uw schuld, maar op u als hoedanigheid of kwaliteit.

Voor schade van particulieren kan gedacht worden aan (onverzekerde) kosten van een medische behandeling, verminderde inkomsten of smartengeld, maar ook kosten van bijvoorbeeld een geannuleerde reis. Bedrijven kunnen kosten maken voor het inschakelen van derden na gemaakte fouten of schade in de bedrijfsvoering omdat de bedrijfsactiviteiten stilgelegd moeten worden. Het kan gaan om letselschade, overlijdensschade, werkgeversaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid of onverzekerde bedrijfsschade op een derde.

Bij aansprakelijkheid dienen zich meestal meteen verzekeringsrechtelijke kwesties  aan, omdat de meeste mensen zich verzekerd hebben tegen dergelijke aansprakelijkheden. Bij het uitkeren van schades kunnen geschillen ontstaan: moet de verzekeraar op basis van de polisvoorwaarden nu uitkeren of niet? Is de claim gegrond? Bent u zelf verantwoordelijk voor de schade? Vaak gebruiken verzekeraars (omvangrijke) complexe regels en bedingen, waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Bepalingen over bijvoorbeeld premieachterstanden, het opschorten van dekkingen, de mate van eigen schuld, de omvang van de schade dienen te worden uitgekristalliseerd om te kunnen concluderen of er sprake is van persoonlijk financieel nadeel.

Stoffelen advocatuur behartigt zowel bedrijven als particulieren bij geschillen over aansprakelijkheden, al dan niet in combinatie met verzekeringsrechtelijke complicaties.