Specialismen

Een advocaat werd in het verleden dikwijls pas ingeschakeld als het probleem van de cliënt zodanig was dat een procedure niet meer te voorkomen was  of als zij of hij al in rechte was betrokken. Dat kan en gaat tegenwoordig anders. Procederen is namelijk kostbaar geworden en door de structurele overbelasting van rechters hebben cliënten een lange adem nodig om een procedure te doorlopen.

Door cliënten bij het onderhandelen met hun relaties preventief te adviseren over de te maken afspraken en het vastleggen daarvan, wordt veel leed voorkomen. De verplichtingen en verwachtingen van partijen in duidelijke en heldere taal vastleggen is van eminent belang. Zo worden niet alleen kosten en ergernissen bespaard, maar worden ook belangrijke zakenrelaties niet nodeloos op het spel gezet.

Als de problemen zich al hebben aangediend, is (door)procederen niet altijd de enige en/of beste oplossing. Om te komen tot een schikking zijn vele varianten denkbaar en instrumenten (zoals beslagmaatregelen) beschikbaar, zodat problemen niet toenemen. Dit betekent soms wel dat de cliënt zijn ongelijk moet inzien en ook daar staat Stoffelen advocatuur voor. Oprecht naar de cliënt zijn is noodzaak. Alleen zo kan de juiste koers worden gevaren.

Naast advisering en conflictbeheersing is procederen een sterk kenmerk van Stoffelen advocatuur; haar doel is de zaak voor de cliënt te winnen.  Er wordt voor gezorgd dat de cliënt zowel vooraf als tijdens de procedure goed op de hoogte is van de gang van zaken. Gekozen tactieken en te behalen doelen zullen gedurende het proces regelmatig met de cliënt worden geëvalueerd, teneinde het vizier open te houden voor een zo goed mogelijke oplossing. Cliënten kunnen er in procedures op vertrouwen dat hun belang op nummer één staat!

Stoffelen advocatuur behandelt uitsluitend civiele zaken. Zij procedeert, medieert en adviseert over:

Arbeids- en ontslagrecht

Contracten- en ondernemingsrecht

Aansprakelijkheid en schade

Incasso

Beslag- en executierecht